Ο Υάκινθος ή Ζουμπούλη ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά της κατηγορίας των βολβοειδών, χρησιμοποιείται για τον καλλωπισμό εσωτερικών χώρων και μπαλκονιών. Ανήκει στην οικογένεια των λειριίδων και ανθίζει από τον Μάρτιο εώς τον Μάιο